06-31 54 60 96 (alleen tijdens cursussen) info@avc-terpsichore.nl
Jacqueline is zo’n 25 jaar geleden gevallen voor het volksdansen toen ze ieder jaar naar Macedoniė ging. Elke avond werd er gedanst en het dansen leerde ze van de plaatselijke bevolking. Toen het volksdansen haar eenmaal in de greep had, is ze in Nederland op zoek gegaan naar een docent, die gespecialiseerd was in Macedonische dansen. Dat bracht haar bij Paul Mulders waar ze inmiddels al vele jaren danst. Daarnaast heeft ze – als zijn opvolgster – een aantal jaren privé-les gehad van Martin Ihns. Jacqueline is er trots op dat ze door zulke “Grootmeesters” begeleid wordt. Ze beschouwt het als een eer om het Macedonische dansrepertoire verder te mogen uitdragen en te delen met haar cursisten.