06-23 47 98 73 (alleen tijdens cursussen) info@avc-terpsichore.nl

De Dansvereniging

We bieden cursussen Werelddans / Internationale dans op alle niveaus en voor alle leeftijden.

Vereniging AVC-Terpsichoré
al meer dan 60 jaar in beweging!

De Geschiedenis van het AVC

De oprichting

In juni 1950 besloten het “Amsterdams Volksdans Centrum” en “Klank en Beweging” samen verder te gaan als één organisatie en zo werd op 2 juni 1950 de vereniging opgericht die onder de naam “Amsterdams Volksdans Centrum Klank en Beweging” nu al meer dan zestig jaar actief is, meestal onder de naam AVC. De doelstellingen bij de oprichting waren het organiseren van cursussen muziek, volksdans en zang en met subsidie van het Prins Bernhard fonds ging het bestuur aan de slag. Op 2 december 1953 werd de vereniging Koninklijk goedgekeurd.

Dansles toen…
Een dansleider gaf les samen met één muzikant, op speciale dansavonden vormden deze muzikanten een orkest. Een eigen bar of iets dergelijks was er natuurlijk niet, de catering bestond uit thermoskannen thee en koffie en frisdranken, die uitgeschonken werden in plastic bekertjes. De bestuursleden die dienst hadden zorgden hiervoor. In de eerste jaren bestond het repertoire uit Engelse, Franse en Scandinavische dansen.

Naast dansles werden er ook congressen, leiderscursussen en cursussen kinderdans instructie georganiseerd. Hiervoor werden docenten uit binnen en buitenland uitgenodigd. Daarnaast werden buitenlandse dansgroepen ontvangen om les en voorstellingen te geven.

Huisvesting blijft lastig
In de tijd van de oprichting had de vereniging geen eigen ruimte en werd er les gegeven in een zaaltje in de Van Reigersbergenstraat. Al snel was er zoveel belangstelling voor de dans dat op diverse plaatsen in de stad gymzalen en clubhuizen werden gehuurd. Sinds 1980 worden de cursussen gegeven in een eigen danshuis. Het eerste danshuis was in de Karel du Jardinstraat gevestigd. Met behulp van een grote groep vrijwilligers werd er een prachtige dansruimte gemaakt, er werd een spetterend openingsfeest georganiseerd, maar helaas hoorden we dezelfde dag nog dat we het danshuis direct moesten verlaten. Gelukkig kon de gemeente ons een vervangende ruimte bieden aan de Keizersgracht. Voor ons een fantastische ruimte, maar de buren rondom ons, waren minder enthousiast over onze komst. Met als gevolg diverse rechtszaken en kostbare aanpassingen aan het danshuis. Dankzij subsidie van de Gemeente konden we de aanpassingen realiseren. In 2001 moest de vereniging opnieuw opzoek naar een nieuwe locatie, mede door de hoge huur, de parkeertarieven in de binnenstad en de huiseigenaar, konden we niet langer aan de Keizersgracht blijven. Sinds november 2001 huizen we in de Christus Koning Kerk in Amsterdam Watergraafsmeer. Al enige jaren is onze zusterorganisatie Terpsichoré bij ons ingetrokken en geven wij ieder onze eigen cursussen in dit danshuis. Omdat ook dit danshuis weer verlaten moet worden, wegens verkoop van de kerk, dansen wij vanaf 1 december 2011 in ons vierde danshuis in de Ellermanstraat. In dit nieuwe danshuis gaan we per 1 januari 2012 als één organisatie verder.

… En nu
Het lesprogramma is de loop der jaren sterk veranderd en uitgebreid, het omvat nu veel meer dan waar het ooit mee begonnen is. Tegenwoordig wordt er gesproken van “Werelddans” : Dans uit alle windstreken van uitbundig Israëlisch tot mysterieus Japans en zomers Grieks; kortom dansen van over de hele wereld. Na de lessen kan je een drankje nemen in de bar, maar gelukkig geen thermoskannen en plastic bekertjes meer. Ook geven professionele docenten les met behulp van geluidapparatuur en Ipods les zonder life muzikanten, die zijn er alleen nog op dansfeesten. Maar net als bij de oprichting bestaat de organisatie nog altijd geheel uit onbetaalbare vrijwilligers!

Stichting TERPSICHORÉ

De geschiedenis

Naar aanleiding van een internationale danscursus in Amsterdam door de Zweed Stig Sundholm, besloten Nico Straatman (Dansgroep Imbaarraziem, Stockholm), Ferdinand van Altena, Yvonne Eschweiler en Tony van Breda in 1961 de DansgroepTerpsichore in het leven te roepen om danscultuur uit andere landen te kunnen presenteren. Nico Straatman beet daarbij met “Israëlisch” de spits af in het AMVJ gebouw aan de Vondelstraat.
Terpsichore werd op 16 oktober 1962 als Stichting opgericht met als doel “het bevorderen van de danskunst in Nederland in het algemeen en in het bijzonder het bekend maken van van nationale dansen uit andere landen”, te realiseren door “het doen houden van voorstellingen door dansgroepen, het organiseren van danscursussen en het voeren van propaganda…” De eerste specialisatiecursus Joegoslavisch werd in 1963 gegeven. Daarbij werd gebruik gemaakt van materiaal dat Yvonne en Tony in de Volksrepubliek Joegoslavie aanleerden tijdens hun gesubsidieerde studiereis.

Dansgroep Terpsichore fuseerde in later jaren met Danstheater Internationaal, waarmee de basis van het Internationaal Folkloristich Danstheater werd gelegd.

Stichting Terpsichore (“Terp”) heeft de organisatie van specialisatiecursussen voortgezet tot 2012. Tijdens haar bestaan heeft zij wisselende onderkomens in Amsterdam gekend, waardoor tientallen danslustigen aanvankelijk van zaal naar zaal zwierven. Dat had toendertijd soms iets spannends, iets avontuurlijks, maar na jaren dansen in de Karel du Jardinstraat, Borgerstraat, Prinsengracht en in het AMVJ-gebouw, brak dit toch op. In 1969 beschikte Terp voor het eerst over een eigen danshuis aan de Grote Wittenburger straat, waar specialisatiecursussen en andere activiteiten georganiseerd konden worden. Er werden per week 5 avonden gevuld met cursussen als “Internationaal”, Roemeens, Joegslavisch, Grieks, Bulgaars en Jazzdansen.

In 1976 vestigde Terp zich op de Zeeburgerdijk. In 1986, als Terp 25 jaar bestaat, bleken de festiviteiten niet in het eigen danshuis plaats te kunnen vinden als gevolg van een gerechtelijke uitspraak inzake geluidshinder, en moest worden uitgeweken naar gehuurde zalen. Het jubileumfeest werd gehouden in Paradiso met optredens van o.a. de dansgroepen Paloina, Kolo, Hupsakee, de kinderdansgroep Mali Igraci, het balkankoor Papucska, het Folkloristisch Danstheater en orkesten als Kaleb, Zadar en Sultan.

In 1988 verhuisde Terp naar het Bavohuis, Sumatrastraat en 17 jaar later naar de James Wattstraat, waar het AVC dan al gevestigd is. Beide organisaties deelden het danshuis jaren en ontwikkelden onder meer een gezamenlijke programmafolder en een website.

In 2011 werd een nieuwe gezamelijke locatie in de Ellermanstraat gevonden die in korte tijd door danseressen en dansers werd verbouwd en ingericht tot een intiem danshuis met een gezellige barruimte. De samenwerking kwam mede voort uit een op handen zijnde fusie, omdat beide besturen inzagen dat het niet langer efficiënt was als twee aparte organisaties verder te gaan.

Op 27 januari 2012 werd de fusie van beide organisaties een feit door een notarieel vastgelegde statutenwijziging. De nieuwe Organisatie gaat verder onder de naam AVC- Terpsichoré.