06-23 47 98 73 (alleen tijdens cursussen) info@avc-terpsichore.nl

De Dansvereniging

We bieden cursussen Werelddans / Internationale dans op alle niveaus en voor alle leeftijden. 

AVC-Terpsichoré 
al meer dan 60 jaar in beweging!

NB: Balfolk op woensdagavond is geen activiteit van AVC-Terpsichoré, voor nadere informatie kun je terecht op de site www.balfolkamsterdam.nl

Proeflessen:

Proefles jaarcursus: €12,50; Proefles specialisatiecursus €20,00.
Losse les specialisatiecursus €20,00. Er geldt een maximum aantal losse lessen per cursus in overleg met het bestuur.
Het bijwonen van een proefles kan alleen op de eerste les van een cursus of daarna in overleg met het bestuur.
Kun je een specialisatiecursus niet volledig volgen, overleg dan met het dienstdoende bestuurslid over een aangepaste betaling.

Kortingen:

10% korting voor jongeren tot 30 jaar.
Er wordt geen restitutie verleend voor niet gevolgde lessen. Het bestuur kan in bijzondere gevallen anders besluiten.

Lidmaatschap van Vereniging AVC –Terpsichoré is verplicht voor de jaarcursus en bedraagt € 20,00. Het lidmaatschap voor de specialisaties is niet verplicht. Betaal je echter wel het lidmaatschap voor het hele seizoen bij een specialisatiecursus, dan krijg je €1 korting per les. Dit geldt niet bij losse lessen.
Het lidmaatschap jaarcursus dient aan het begin van het cursusjaar te worden overgemaakt op rekening NL31INGB0004774190 onder vermelding van lidmaatschap 2023-2024. Het lidmaatschap specialisaties kun je ook later overmaken.
Voor het deelnemen aan een dansfeest of workshop hoef je geen lid te zijn.

Aanmelding: Op de volgende manieren kun je je aanmelden

  • Op de eerste les in het danshuis (behalve voor specialisatiecursussen)
  • Door betaling van het lesgeld vooraf
  • Door een email te sturen naar: info@avc-terpsichore.nl – Vermeld altijd je naam, adres, telefoonnummer, cursus en docent

NB: Een specialisatiecursus gaat alleen door bij voldoende vooraanmeldingen, te weten 15 cursisten.

Betaling:

  • Door overmaking van het cursusgeld naar rekening NL31INGB0004774190 t.n.v. AVC-Terpsichoré. S.v.p. bij de betaling de cursus, de docent, de naam waaronder je je inschrijft en je telefoonnummer vermelden.
  • Je kunt ook op de eerste lesavond betalen via een machtiging voor éénmalige incasso. De jaarcursussen kunnen via de éénmalige machtiging ook in maandelijkse termijnen worden betaald.

Gegevens: Vereniging AVC-Terpsichoré Adres: Ellermanstraat 16q 1114 AK Duivendrecht – telefoon: 06 23479873 ( tijdens cursussen)
Email:info@avc-terpsichore.nl  Website:www.avc-terpsichore.nl
Voor informatie over de bereikbaarheid van het danshuis en een routebeschrijving zie deze pagina.

Wij nemen je mailadres op in ons mailingbestand. Je ontvangt daarna automatisch onze digitale nieuwsbrief. Wanneer je daar geen prijs op stelt, kun je dat doorgeven op de cursus of een mailtje sturen aan info@avc-terpsichore.nl